Brugerundersøgelse

Kære alle

På vegne af arbejdsgruppen “Dash 19” (Morud Lokalråd), der arbejder for en cykelsti mellem Morud/Bredbjerg og Odense, vil jeg gøre opmærksom på den brugerundersøgelse, som vi har gjort aktiv. Den kan udfyldes via www.morud.dk/dash19 [lukket] eller vores gruppeside på Facebook. Vi håber, at så mange som muligt udfylder brugerundersøgelsen, så vi opnår solid data, der kan bekræfte ønsket og behovet for cykelstien over for vores kommunalpolitikere – vi vil mere end blot en …underskriftsindsamling!
Bemærk, at der kan vindes flotte præmier, hvis man deltager i brugerundersøgelsen.

I denne sammenhæng vil jeg også gøre opmærksom på vores event søndag d. 12.november kl. 14:00 (v. “frakørslen” til Bredbjerg), hvor vi inviterer alle med interesse i cykelstien. Kommunalpolitikere fra både Odense og Nordfyns kommune er også inviteret (herunder vores Borgmester og Viceborgmester).

I den kommende tid vil beboere i Morud og omegn også kunne finde vores udarbejdede folder i postkassen – den beskriver nærmere alle de gode argumenter for cykelstiens tilblivelse og indeholder også støtteerklæringer fra både Havrehedskolen, Morud Lokalråd og Morud I. F.

Del endelig opmærksomheden på brugerundersøgelsen med alle dem, som du ved kan have interesse i cykelstien. Vi vil have så mange som muligt med i arbejdet – så sidder du inde med gode råd el. lign bidrag., skal du endelig kontakte os.

Bedste hilsener
Arbejdsgruppen, “Dash 19”
Anders Thingholm

4.10.2017